Виртуален кабинет
1История на контрацепцията
 
 
2Контрацептивни методи
   • Видове контрацептивни методи
   • Избор на метод за предпазване от нежелана бременност
   • Сравнение на методите за предпазване от нежелана бременност
 
 
3Спешна контрацепция
   • Какво представлява спешната контрацепция
   • Как действа спешната контрацепция?
   • За кого е предназначена спешната контрацепция?
   • Ефективност на спешната контрацепция
   • Какво да направя ако съм приела Ескапел и съм бременна?
 
 
4Контрацептивни таблетки
   • Знаем ли това?
   • Вярвате ли още в митовете за контрацептивите
   • Как действат хапчетата, за да имат близо 100% ефективност?
   • Видове орални хормонални контрацептиви
   • Хапчетата и менструалният цикъл
   • Допълнителни ползи при приемане на контрацептивините таблетки
   • Оралните хормонални контрацептиви и риск от злокачествени заболявания
   • Съвместимост на оралните контрацептиви с други лекарствени средства
   • Съвети свързани с приема на ОХК
   • Най-често задаваните въпроси за оралната хормонална контрацепция
 
 
5Бариерни методи
   • Презервативи
   • Диафрагма
   • Спермициди
 
 
6Вътрематочна спирала
   • Спирала
   • Спирала, съдържаща хормон
 
 
7Други хормонални методи
   • Контрацептивна лепенка
   • Влагалищен пръстен
   • Инжекции с дълготрайно действие
   • Мини-хапчета
 
 
8Естествени методи и прекъснат полов акт
   • Календарен метод - „занимателна аритметика”
   • Цервикален метод
   • Температурен метод
   • Симптотермален метод
   • Прекъснат полов акт – coitus interruptis
 
 
9Необратими методи
   • Женска и мъжка стерилизация
 
 
10Женска полова система
   • Женска полова система
   • Менструален цикъл и нарушения
 
 
11Мъжка полова система
   • Мъжка полова система
 
 
12Бременност
   • Диагноза на ранна бременност
   • Промени през бременността
   • Женска консултация (пренатални грижи)
   • Съвременно ехографско проследяване на бременността
   • Миома и бременност
   • Големина на плода
 
 
13Раждане
   • Грижи след изписването на родилката
   • Обезболяване на раждането
   • Предвестници на раждането
   • Фази на раждането
 
 
14Аборт
   • Какво е аборт?
   • Спонтанен аборт
   • Изкуствен аборт
   • Стадии в протичането на аборта
   • Как се лекува....?
 
 
15Заболявания при жената
   • Синдром на поликистозните яйчници
   • Вулво-вагинална кандидоза
 
 
16Заболявания при мъжа
   • Доброкачествена простатна хиперплезия
   • Карцином на простатната жлеза
   • Простатит
 
 
17Тестове за бременност
 
 
Големина на плода
Търси
Големина на плода

 

 

     Дължината и теглото на плода са двата най-съществени критерия за развитието на плода, респективно за срока на бременността.

 

Дължината на плода е по-точен критерий за възрастта на плода от теглото. Тя показва минимални индивидуални различия и слабо се влияе от външни и вътрешни фактори.

 

Точната дължина на плода не може да се измери много прецизно, заради свитите долни крайници. Поради това, като по-точен критерий се предлага т.нар. седяща височина (парието-седалищна дължина, CRL, crown-rumplength). Това е разстоянието от върха на теменните кости до най-ниските точки на седалището. Тя е точен показател за растежа на плода, респективно за срока на бременността до 12 г.с. (гестационна седмица).

 

Прецизността при измерване на този показател се увеличи след въвеждането в рутинната практика на вагиналният ултразвук.

 

Други биометрични показатели, които се измерват до 12 г.с. са гестационен сак (GS, gestationalsac), обем на гестационен сак (GSV, gestationalsacvolume), жълтъчно мехурче (YS, yolksac)

 

След 10 г.с. до около 28 г.с. най-точен показател за фетално развитие е бипариеталният диаметър (BPD, biparietal diameter) и представлява разстоянието от външната страна на едната париетална кост (странична на черепа) до външната страна на другата париетална кост.

 

Други най-често измервани показатели за нормално развитие на плода са:

 

- Главична обиколка (HC, headcircumference)

- Напречен коремен диаметър (TAD, transversalabdominaldiameter)

- Предно-заден коремен диаметър (APAD, anterior-posteriorabdominaldiameter)

- Коремна обиколка (AC, abdominalcircumference)

- Напречен гръден диаметър (TTD, transversalthoracicdiameter)

- Предно-заден гръден диаметър (APTD, anterior-posteriorthoracicdiameter)

- Гръдна обиколка (TC, thoraciccircumference)

- Дължина на бедрена кост (Fe, femur, FL, femurlength)

- Ултразвуково изследване на околоплодна течност и плацента

 

Обикновено при ултразвуков преглед (видеозон) се измерват няколко от тези показатели и въз основата на предварително зададени алгоритми се пресмята приблизителното тегло на плода и съответно срока на бременността.

 

Нормално е да има малко разминаване в измерените стойности между различни лекари, при изследване на различни ултразвукови апарати и дори при преглед от един и същ лекар. Това до голяма степен зависи от опита на специалиста и качествотона използваната апаратура.

 

Как да изчислим дължината и теглото на плода?

 

През 1875 г. Нааse предлага едно правило за изчисление на приблизителната дължина на плода (от главата до петите) в различните срокове на бременността.

През първата половина на бременността - от първи до пети лунарен месец:

L (дължината на плода в см) = LM (лунарен месец)2

 Например:

І л.м. - L=12=1см.

ІІл.м. - L=22=4см.

ІІІл.м. - L=32=9см.

ІVл.м. - L=42=16см.

Vл.м. - L=52   =25см.

 

През втората половина на бременността (след V л.м.) приблизителната дължина се изчислява по следната формула:

 

L (дължината на плода в см) = LM (лунарен месец) х 5

 

Например:

 

VІл.м.    6х5 =30см.

VІІл.м.   7х5 =35см.

VІІІл.м.  8х5 =40см.

ІХ л.м.    9х5 =45см.

Х л.м.    10х5 =50см.

 

 

Тегло на плода

 

Теглото на плода показва по-големи индивидуални различия от ръста. Те се дължат основно на различното количество подкожна мастна тъкан. Теглото на плода зависи от много фактори: раса, височина на родителите, паритет (поредност на бременността), пол, социално-икономическо състояние на майката.

 

Майките с по-висок ръст и изходно тегло раждат по-едри плодове. Ръстът на бащата оказва влияние, макар и в по-малка степен. Момчетата са средно със 100 гр. по-тежки от момичетата. По-тежки са и плодовете от второ и трето раждане в сравнение с първо раждане.

 

Съществува тенденция за увеличаване теглото на новородените деца: децата от последните десетилетия са по-големи от децата преди това (дължи се на подобрените социално-икономически условия).

 

Плодове с тегло от 4000 до 5000 гр. се означават като едри, а с тегло над 5000 гр. – като гигантски.

 

Проследяването на срока на бременността и съответните стойности за растежа на плода, както и много други данни може да стане с гестограма.